O AVALONU

"Dej člověku rybu a nasytíš jej na jeden den, nauč jej rybařit a nasytíš jej na celý život." Čínské přísloví.

My v Avalonu učíme lidi rybařit!

Jmenuji se Karla Pukovcová a v roce 2009 jsem založila centrum Avalon. Po změně právní subjektivity na neziskovou organizaci v roce 2017 jsem se stala jeho předsedkyní.

"Začni tam, kde jsi, s tím, co máš. To ostatní přijde cestou…"

Centrum jsem založila proto, že jsem si v životě nevěděla rady se spoustou problémů (nekvalitní partnerské vztahy, opakující se zdravotní potíže, smrt blízkých v rodině, nevěděla si rady s výchovou dítěte). Začala jsem hledat…a zjistila jsem, že ve škole jsem se nenaučila to, co je pro život důležité, např. naslouchat sama sobě. Nenašla jsem odpovědi pro kvalitnější život, ve který jsem věřila. Četla jsem, studovala techniky osobního rozvoje, objevovala různě po republice akce, které mi napovídaly a ukazovaly nové a nové možnosti. Bohužel, v té době byly všechny daleko a já jsem byla sama se synem s velmi omezeným rozpočtem. Měla jsem dvě zaměstnání, abych uživila sebe a dítě. S uvědoměním, že stejně na tom jsou i jiní, mě napadlo, začít tyto akce organizovat v Uherském Hradišti.

Pronajala jsem prostory a začala organizovat. Organizace je mým velkým talentem. A jak jsem zjistila, tak i přitáhnout zajímavé lidičky, pro které Uherské Hradiště (které jsem milovala a miluji doteď), bylo do té doby ne úplně zajímavým městem. Přijeli, mimo mnoha jiných i Marian Jelínek, Adéla Vinczeová Banášová, Zbygniew Czendlik, MUDr. Jan Hnízdil, Margit Slimáková, Pavel Moric a v květnu pan profesor MUDr. Jan Pirk, DrSc. A sami uznali, že jsme město sice malé, ale s velkým srdcem…

"Žití, to je to největší umění na světě, protože většina lidí pouze existuje." Oscar Wilde

Viděla jsem kolem sebe, kolik lidí si neví v životě rady ve svém životě. Kolik je jich na tom hůř než já. A jako bych je přitahovala. Chtěla jsem jim pomáhat v nasměrování života… Upřímně, od dětství jsem vždy všem pomáhala. Byla jsem k tomu rodinou, životem, i svým vnitřním kompasem a vnitřní touhou změnit sebe i svět … vedena. A tak to dělám doposud, někdy individuálně, někdy skrze centrum tzv. hromadně.

Nikdy jsem nestála o to být moc viděna. Vždyť za mě mluví mé činy… pro společnost, pro lidi. Hlavně skrze činnost Avalonu. Přišlo mi zbytečné mluvit o svém složitém dětství a o bolestných zkušenostech ze života, protože to už jsem dávno svou prací  na sobě proměnila … meditací, terapiemi (které dnes sama vedu), různými technikami, sebereflexí a změnou sebe sama. Až mi došlo, že můj příběh je vlastně jednoduchý… že to prostě jde. Že člověka nedefinuje to, čím člověk prošel, ale co s tím udělá … Jsem obyčejný člověk, žena, která pochopila a zrealizovala svůj dar… změnit sama sebe a tím se zachránit … posunout svůj život  k daleko větší kvalitě. Naslouchat a používat vnitřní moudrost. Být sebe-vědomou, vědomou a otevřenou, upřímnou a tvořivou ženou a šťastnějším člověkem s mnoha zkušenostmi a proměnami. Tou, která umí nejen svým příběhem, ale i svým přístupem   a touhou změnit co jde … nasměřovat a motivovat i ty kolem sebe … a ať jsou jich klidně desítky, stovky, tisíce i desítky tisíc … Protože, když to šlo a jde mně, může to jít každému, kdo opravdu chce. A to v dnešní době považuji pro tuto za obzvlášť přínosné.

Avalon mě naučil vystoupit a představit to, co dělám, a proč. A mít srdce na správném místě.

Dnes mám ve svém týmu úžasné lidi. Jsme jako rodina. Někdy je motivuji jako své klienty, jindy vychovávám jako své děti, aby se nebáli chyb a pokračovali i s pocitem neúspěchu. Protože to je život a my jsme lidi, kteří se chybami učí. Děláme službu pro lidi, tak musíme být na prvním místě lidi, hezky pečovat o naše zákazníky, o naše přednášející, o hosty. Být vůči sobě a navzájem k sobě fér a loajální. Dlouhou cestou jsem došla až sem, kdy takové pracovníky v Avalonu máme. Jsem za to vděčná, protože škola zaměstnavatel versus zaměstnanci, to je další příběh. Naše práce je naším posláním.

Naše projekty:

 
Program Avalonu: přednášky, workshopy, cvičení, meditace, individuální poradenství

 
Festival Rodina, vztahy a zdraví: probíhá 2 celé dny , v listopadu 2023 bude 5. ročník - kulturní, osvětové, cvičební dění

 
Dětská skupina Světýlka: přirozeným vývojem jsme roce 2017 založili dětskou skupinku Světýlka pro 8 dětí na den