Radost
Poznání

Pohyb
Kreativita

Komunikace
Sebedůvěra

Psychosomatika
Rozvoj

DĚTSKÁ SKUPINA SVĚTÝLKA

Co jsou Světýlka?

Světýlka jsou dětská skupina pro děti od 3 do 7 let, s celoročním provozem
a rozšířenou dobou hlídání dětí od 6:30 do 17:30 hod. Sídlíme v Uherském Hradišti.

Proč jsme tu?

Aby radostná světýlka v očích Vašeho dítěte stále svítila
a aby Vaše radost z dětí a jejich výchovy sílila.
Jsme tu pro vás i ve chvílích, kdy se vám zrovna nedaří vše ke spokojenosti.

Společně tvoříme spokojenou společnost, protože ta se skládá ze spokojených jedinců, ať dětí, rodičů či vychovatelů…

Co nabízíme?

 

Naším cílem je, aby se u nás děti cítily jako v rodině.
Máme 2 chůvy a kapacitu 8 dětí, věnujeme se individuálně každému dítěti.
Naše chůvy jsou milé, vstřícné, splňují předepsanou kvalifikaci,
neustále si doplňují své znalosti a hledají, jak nejlépe děti podporovat.
O Vaše děti je u nás dobře postaráno.
Víme, jak náročné jsou někdy nové začátky, pokud plánujete nástup do dětské skupiny,
14 dnů předem si s Vaším dítětem můžete zdarma vyzkoušet pobyt v prostředí naší dětské skupiny,
2 dopoledne v jednom týdnu, rodič může být jeden den přítomen.
Posílíme přirozenou touhu a zvídavost dětí při objevování světa, podpoříme kreativní myšlení a radostnou tvořivost.
Děti vedeme k samostatnému myšlení a zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí. 

Jsme tady pro přirozenou adaptaci dítěte a taky pro rodiče, kterým záleží na objevení a rozvoji talentů a silných stránek dítěte.
Ve spolupráci s rodiči připravujeme děti pro život. Zaměřujeme se na určení nativu a vnitřního potenciálu dítěte a individuálním přístupem podporujeme přirozený růst a osobní rozvoj každého dítěte, jeho sebevědomí, zdravou komunikaci a vzájemnou toleranci .

Program pro děti

V denních činnostech děti objevují svět v individuální i skupinové činnosti.
Hrajeme si, cvičíme, tancujeme, čteme, tvoříme, učíme se.
Výchovu dětí stavíme především na dobrovolnosti zapojování se do jednotlivých aktivit,
protože na co má člověk talent, to také rád dělá.
Ne každý talent je ale na první pohled zjevný. Všímáme si, co dítě baví a poutá jeho pozornost.
Čemu se věnuje nejraději a jakým aktivitám dává přednost.
Talent je proces, jak rozsvítit své „Světýlko“ a na co se zaměříme, to roste.
Talent je ale pouhým předpokladem k úspěchu. Bez píle, tréninku a práce, dítě nedokáže naplnit své poslání.
Jsme tu, abychom podpořili vášeň dítěte a motivovali ho pochvalou a povzbuzením.
Povzbuzujeme jeho snahu se zlepšovat, aby chybu vnímalo jako posun k dalšímu učení a potvrzujeme,
že vždy jednalo, jak nejlépe umělo. Stejně jako my dospělí.
Pokud to dovolí počasí, každý den chodíme na poznávací procházky a na dětské hřiště.
Navštěvujeme knihovnu, muzeum, výstavy, různé akce pro děti,
pořádáme besídky, karnevaly, pikniky, výlety vlakem a podobně. 
Sami si denně připravujeme zdravé svačinky, děti s nadšením pomáhají.
Daří se nám - děti jsou u nás spokojené.

Časový harmonogram

6:30 - 8:30 hod

Scházení a přivítání dětí, hry dle svého výběru, zájmové činnosti dětí.

8:30 - 9:00 hod

Ranní svačinka, hygiena.

9:00 - 10:00 hod

Ranní kruh, dopolední činnosti dle výchovného plánu, učíme se novým poznatkům, objevujeme, experimentujeme.

10:00 - 11:45 hod

Příprava na pobyt venku, pobyt dětí v přírodě, na dětském hřišti, výpravy do okolí.

11:45 - 12:15 hod

Hygiena, prostírání k obědu, oběd dětí, zvládání sebeobsluhy, kultura stolování.

12:15 - 12:30 hod

Odpolední příchod dítěte. Možné vyzvedávání dítěte.

12:30 - 14:30 hod

Odpolední odpočinek, relaxace, každý podle svých potřeb, posloucháme čtenou pohádku, relaxační hudbu, jiné klidové činnosti.

14:30 - 15:00 hod

Odpolední svačinka, hygiena.

15:00 - 17:30 hod

Spontánní aktivity dětí, individuální práce, hry na hřišti, zájmové činnosti, rozcházení dětí.

Program pro rodiče

 

Rodina je základ pro růst a vzdělávání.
Dáváme přednost spolupráci s rodiči, kteří si uvědomují zodpovědnost
za svůj život a růst, za rozvoj svého dítěte, využití jeho talentu a chtějí své dítě podporovat.
Ctíme principy zodpovědného a vědomého rodičovství.

S rodiči spolupracujeme: jednou měsíčně konzultace, besedy a přednášky
s tématikou výchovy a spokojené rodiny viz. níže.

Témata přednášek a besed:
Výchova s pocitem spokojenosti (3 principy).
Psychosomatika aneb proč mé dítě stůně a jak ho léčit.
Máma, táta, dítě – kvalitní a smysluplná komunikace v rodině.
Rodina–základ pro spokojené a zdravé dítě (kořeny, rodič průvodce, programy v rodině).

Informace pro rodiče

 

Den na zkoušku
Dítě si může vyzkoušet zdarma pobyt v prostředí Dětské skupiny Světýlka 2 dny po 4 hodinách dopoledne v jednom týdnu.
Rodič dítěte může být jeden den přítomen.

Pobyty
Celodenní pobyt: min. 6 hodin. Nabízíme možnost pravidelné i nepravidelné docházky.
Individuální hlídání: 4 h dopoledne nebo odpoledne dle kapacity dětské skupiny.

Účast (smluvně), omlouvání z docházky
Dítě omlouvá rodič dle možností.

Stravování
Individuálně (rodič si může dodat jídlo) nebo dle naší nabídky.

Školné, co je v ceně
V ceně je zahrnuta péče o dítě po dobu pobytu, hygienické a učební pomůcky.
Příspěvky, které u nás rodič hradí, jsou využity na provoz, zařízení a vybavení pro Dětskou skupinu Světýlka.

Jsme nezisková organizace, která si klade za cíl usnadnit rodičům brzký návrat do zaměstnání.

Podmínky
Alespoň jeden rodič pracující nebo uchazeč o zaměstnání.

Inspirujeme vás ke spokojenému životu

Nezisková organizace Avalon v Uherském Hradišti

Program ESF

 

DS Světýlka je zapsána v seznamu registrovaných dětských skupin: http://www.dsmpsv.cz/cs/najdete-si-svou-ds