Radost
Poznání

Pohyb
Kreativita

Komunikace
Sebedůvěra

Psychosomatika
Rozvoj

Co jsou Světýlka?

Světýlka jsou dětská skupina pro děti od 3 do 7 let sídlící v Uherském Hradišti s celoročním provozem
a rozšířenou dobou hlídání dětí od 7 do 18 hod.

Proč jsme tu?

Aby radostná světýlka v očích Vašeho dítěte stále svítila
a aby Vaše radost z dětí a jejich výchovy sílila.
Jsme tu pro vás i ve chvílích, kdy se vám zrovna nedaří vše ke spokojenosti.

Společně tvoříme spokojenou společnost, protože ta se skládá ze spokojených jedinců, ať dětí, rodičů či vychovatelů…

Co nabízíme?

 

Posílíme přirozenou touhu a zvídavost dětí při objevování světa, podpoříme kreativní myšlení a radostnou tvořivost.
Děti vedeme k zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí.
Jsme tu pro rodiče, kterým záleží na objevení a rozvoji talentů a silných stránek dítěte.
Spolu se zaměříme na určení nativu a vnitřního potenciálu dítěte a individuálním přístupem podpoříme přirozený růst a osobní rozvoj každého dítěte.

Program pro děti

V denních činnostech děti objevují svět v individuální i skupinové činnosti.
Výchovu dětí stavíme především na dobrovolnosti zapojování se do jednotlivých aktivit, protože na co má člověk talent,
to také rád dělá.
Ne každý talent je ale na první pohled zjevný. Všímáme si, co dítě baví a poutá jeho pozornost.
Čemu se věnuje nejraději a jakým aktivitám dává přednost.
Talent je proces, jak rozsvítit své „Světýlko“ a na co se zaměříme, to roste.
Talent je pouhým předpokladem k úspěchu. Bez píle, tréninku a práce, dítě nedokáže naplnit své poslání.
Jsme tu, abychom podpořili vášeň dítěte a motivovali ho pochvalou a povzbuzením.
Povzbuzujeme jeho snahu se zlepšovat, aby chybu vnímalo jako posun k dalšímu učení a potvrzujeme,
že vždy jednalo, jak nejlépe umělo. Stejně jako my dospělí.

Edukativní činnost

Případně jdeme s dětmi například do kina, do divadla, na výstavu nebo navštívíme ZOO. V takových případech jsou rodiče vždy dostatečně dopředu informováni.

Časový harmonogram

7:00 - 8:45 hod

Scházení a přivítání dětí, hry dle svého výběru, zájmové činnosti dětí.

8:45 - 9:15 hod

Ranní svačinka, hygiena.

9:15 - 10:00 hod

Ranní kruh, dopolední činnosti dle výchovného plánu, učíme se novým poznatkům, objevujeme, experimentujeme.

10:00 - 11:45 hod

Příprava na pobyt venku, pobyt dětí v přírodě, na dětském hřišti, výpravy do okolí.

11:45 - 12:30 hod

Hygiena, prostírání k obědu, oběd dětí, zvládání sebeobsluhy, kultura stolování.

12:00 - 12:30 hod

Odpolední příchod dítěte. Možné vyzvedávání dítěte.

12:30 - 14:30 hod

Odpolední odpočinek, relaxace, každý podle svých potřeb, posloucháme čtenou pohádku, relaxační hudbu, jiné klidové činnosti.

14:30 - 15:00 hod

Odpolední svačinka, hygiena.

15:00 - 18:00 hod

Spontánní aktivity dětí, individuální práce, hry na hřišti, zájmové činnosti, rozcházení dětí.

Program pro rodiče

 

Rodina je základ pro růst a vzdělávání.
Dáváme přednost spolupráci s rodiči, kteří si uvědomují zodpovědnost
za svůj život a růst, za rozvoj svého dítěte, využití jeho talentu a chtějí své dítě podporovat.
Ctíme principy zodpovědného a vědomého rodičovství.

S rodiči spolupracujeme: jednou měsíčně konzultace, besedy a přednášky
s tématikou výchovy a spokojené rodiny viz. níže.

Témata přednášek a besed:
Výchova s pocitem spokojenosti (3 principy).
Psychosomatika aneb proč mé dítě stůně a jak ho léčit.
Máma, táta, dítě – kvalitní a smysluplná komunikace v rodině.
Rodina–základ pro spokojené a zdravé dítě (kořeny, rodič průvodce, programy v rodině).

A další.

Informace pro rodiče

 

Den na zkoušku
Dítě si může vyzkoušet zdarma pobyt v prostředí Dětské skupiny Světýlka 2 dny po 4 hodinách dopoledne v jednom týdnu.
Rodič dítěte může být jeden den přítomen.

Pobyty
Celodenní pobyt: min. 6 hodin. Nabízíme možnost pravidelné i nepravidelné docházky (1x, 2x…5x v týdnu).
Individuální hlídání: 3 hodiny dopoledne nebo 3 hodiny odpoledne dle kapacity dětské skupiny.

Účast (smluvně), omlouvání z docházky
Dítě omlouvá rodič dle možností.

Stravování
Individuálně (rodič si může dodat jídlo) nebo dle naší nabídky.

Školné, co je v ceně
V ceně je zahrnuta péče o dítě po dobu pobytu, hygienické a učební pomůcky.
Příspěvky, které u nás rodič hradí, jsou využity na provoz, zařízení a vybavení pro Dětskou skupinu Světýlka.

Jsme nezisková organizace, která si klade za cíl usnadnit rodičům brzký návrat do zaměstnání.

Podmínky
Alespoň jeden rodič pracující nebo uchazeč o zaměstnání.

Inspirujeme vás ke spokojenému životu

Nezisková organizace Avalon v Uherském Hradišti

Program ESF

 

DS Světýlka je zapsána v seznamu registrovaných dětských skupin: http://www.dsmpsv.cz/cs/najdete-si-svou-ds