O FESTIVALU

Festival je vyústěním mnohaleté činnosti centra AVALON v oblasti osobního rozvoje a zdravého životního stylu. Pořádáme ho v centru Uherského Hradiště jeden až tři dny, ve více prostorách současně. Navštěvuje ho řádově stovky účastníků nejširšího věkového i názorového spektra. Sdružuje různé aktivity (přednášky, semináře workshopy, setkávání lidí, cvičení, umělecké vystoupení, filmové projekce a různé doprovodné akce) na vybraná témata, většinou přidáme ještě další příbuzné téma (alternativní bydlení, ekologie, udržitelná domácnost …)

Jako hosty zveme jak veřejně známé osobnosti (Marian Jelínek, Adéla Vinczeová Banášová, Olga Šípková, Margit Slimáková, …, tak obyčejné lidi se zajímavými pohledy a přístupy. Důraz klademe na pestrost úhlů pohledu, skladbu témat tak, aby byla zajímavá pro nejširší veřejnost a na to, aby si účastníci mohli vybrat něco pro poučení a inspiraci, pro pobavení, pro pohyb i odpočinek. Rodiče velmi rádi využívají také toho, že pro jejich děti zajišťujeme hlídání a zajímavé vyplnění jejich času.

Ohlasy účastníků jsou už od prvního ročníku výborné, takže přes velkou náročnost na organizaci letos budeme pořádat už 4. ročník.

Do budoucna máme v záměru několikrát ročně pořádat festivaly i na další témata.

Proč rodina, vztahy a zdraví?

O tom je celý náš život. Škola nás moc nepřipravila, rodiče a okolí „dělali co uměli – a jedni uměli a druzí ne…“. Velmi často v těchto věcech prostě nemáme dostatek informací a nevíme, jak se zachovat, co nás nebo naše blízké přiblíží ke šťastnému prožívání života. A my chceme žít šťastný život, chceme připravit do života naše děti, vnoučata, žáky, studenty, někdy možná trochu posunout přátele, kolegy, zaměstnance, klienty… Tady se máme všichni co učit … a máme na to celý život. I když to možná někdy tak nevypadá, rodina, vztahy a zdraví spolu velmi úzce souvisí a jedno s druhým (a třetím :o) je vzájemně provázáno jako pověstné spojené nádoby … Každopádně, orientovat se v tom a žít kvalitní život je možné za předpokladu, že především rozumíme sami sobě, stále sami sebe poznáváme a tím lépe rozumíme svému životu i druhým lidem. A také se pak lépe orientujeme v našich vztazích.

Naším cílem je lidi povzbudit, aby si kladli následující otázky a inspirovat, aby na ně hledali odpovědi:

● Co je důležité pro zkvalitnění mého života?

● Co můžu udělat pro to, aby se zlepšily vztahy v rodině?

● Jaký vliv mají vztahy v rodině na můj osobní život a čemu mě to má naučit? Ovlivňuje to mé zdraví a jak?

● Mám šanci zkvalitnit své vztahy s lidmi? Jak?

● Co je v dnešní době důležité pro výchovu dětí?

● Proč nemám partnera/dítě?

● Pomůžou mi bylinky vyléčit těžké onemocnění? Jsou i jiné možnosti?

 

A další otázky a další odpovědi…