Podmínky registrace a účasti na akcích

Přihlašování na akce

Přihlašování/registrace na akce se provádí přes registrační formulář na www.avalonuh.cz.

Po registraci klient obdrží potvrzující odpověď, že registrace proběhla v pořádku.

Registrace je platná tři pracovní dny, během kterých je nutné provést platbu na účet MONETA Money banka, č. ú.: 244058938/0600 nebo v hotovosti centru AVALON UH, dle instrukcí v potvrzovacím e-mailu.

Registrace/objednávka akce nabývá platnosti dnem, kdy je platba připsána na účet centra AVALON UH nebo uhrazena v hotovosti na pokladně centra AVALON UH.

Platby a storno podmínky:

Výše vstupného za danou akci je určena v programu akcí na www.avalonuh.cz. Cena je rozdílná v závislosti na datu úhrady,      zda se jedná o cenu v předprodeji či bezprostředně před danou akcí.

Datum úhrady je den připsání na příslušný účet nebo den platby na pokladně v centru AVALON UH.

Zaplacením klient potvrzuje svou účast na akci a částka je nevratná a nepřenosná na jinou akci. V případě, že klient onemocní nebo z jiných vážných důvodů se akce nemůže zúčastnit, je možné, aby si za sebe sjednal náhradního účastníka, jehož jméno a příjmení centru AVALON UH nahlásí nejpozději 2 dny před konáním akce.

V případě, že dojde ke zrušení akce ze strany centra AVALON UH nebo ze strany přednášejícího či účinkujícího, má centrum AVALON UH povinnost přihlášené klienty včas informovat a všechny zaplacené platby vrátit zpět na účet klienta                        nebo v hotovosti, dle formy zaplacení.

V případě přesunu akce na jiný termín opět klienty včas informujeme o novém termínu. Pro tyto případy požadujeme telefonický a e-mailový kontakt na každého přihlášeného klienta. 
Bude-li akce znemožněna v důsledku nepředvídané nebo neodvratitelné události, ležící mimo smluvní strany (přírodní katastrofa, epidemie, havárie, úřední zákaz, apod.) a bude zajištěn náhradní termín, vstupné se nevrací.

Tyto podmínky jsou stanoveny s ohledem na úspěšné konání každé pořádané akce a zajištění spokojenosti všech tří zúčastněných stran Přednášejícího, všech Klientů a Organizátora akcí.

Za centrum AVALON UH Karla Pukovcová.

Platnost od 1.7.2019