Hana Mojžíšková

Profesí učitelka v ZUŠ, kde vyučuje klavír, sbor a hudební teorii. Absolvovala muzikoterapeutický výcvik u Matěje Lipského, působí jako neprofesní
muzikoterapeut a lektor. Věnuje se nejen relaxačním technikám v muzikoterapii, pořádá skupinové bubnování pro dospělé, muzikoterapii pro děti a třídní kolektivy ZŠ i MŠ. Absolvovala jsem výcvik relaxační hypnózy a hypnoterapie pod odborným vedením PhDr. Martina Dlabala, Ph.D.

Umění relaxace

- relaxační hypnóza - autohypnóza - autogenní trénink

Čt 23.11.2023 |18:00 - 20:00 hod

 

Cena:  350 Kč do 13.11., 420 Kč od 14.11.2023


Umění relaxovat je v dnešním světě velmi důležité. Snad každý z nás má svůj způsob, jak odpočívá a nabírá sílu. Jsou situace, kdy tyto síly potřebujeme nabrat velmi rychle při zvýšené psychické i fyzické zátěži. Jak se zregenerovat během několika minut.
Umění relaxace, je workshop na kterém se dozvíte, ale hlavně na vlastní kůži zažijete: Co je to relaxační hypnóza. Jak si navodit tento zrelaxovaný stav sami. Jak na sobě pracovat formou autogenního tréninku. Jak zvýšit účinek sugesce, autosugesce? Co je to hypnabilita? Proč relaxovat? Jak významný a léčivý je to stav pro naše tělo.
Hypnóza a její léčivé účinky jsou známá celá staletí. Pro vědu byla hodně dlouho neuchopitelná, pro laika tajemná až mystická. Je to příjemný, přirozený stav těla i mozku, při kterém dojde k uvolnění svalů i mysli.
Hypnóza je změněný stav vědomí, který je navozen jinou osobou (hypnotizérem, terapeutem) nebo si jej můžete navodit sami formou autohypnózy nebo autogenním tréninkem. Je to stav, při kterém dochází ke snížení periferního vědomí, soustřeďuje se pozornost na sugesce a zároveň se zvyšuje schopnost na ně reagovat. Je možné při ní měnit fyziologické, kognitivní i afektivní procesy.
Relaxační hypnóza je hypnóza prostá bez specifických sugescí. Říkáme jí také hypnóza výchozí, univerzální, při které nám jde hlavně navodit příjemný hluboký zrelaxovaný stav.
Autogenní trénink je systematický nácvik zaměřený na rozvoj schopností navodit si pomocí soustředění se na určité formulky, autosugesce stav příjemného, hlubokého klidu a uvolnění. Tento hluboký hypnoidní stav podobný hypnoze má zotavující vliv na celý oganismus, duševní i tělesný stav.
Používá se i léčebně u mnoha poruch a nemocí. Působí preventivně proti zdravotním obtížím a stresu a doslova imunizuje člověka a jeho psychiku proti vnějším stresorům. Po jeho zvládnutí a pravidelném cvičení člověk cítí vnitřní rovnováhu, stabilitu psychiky a doslova radost ze života.