MGR. MILENA MIKULKOVÁ

Rosteme s dětmi aneb rozvoj rodičovských kompetencí

24.11.2019 | 13 - 14 hod | Přednáškový sál               

Mgr. Milena Mikulková

Výchova dětí je dvousměrný proces. Jednak my rodiče vychováváme děti, ale zcela jistě děti vychovávají nás. Tento proces se nazývá rozvoj rodičovských kompetencí – rosteme s dětmi, měníme se a procházíme průběžně proměnami svého rodičovství. Někdy si ale uvědomíme, že jako rodiče chceme nebo i potřebujeme jednat jinak. Změna, která je znatelná může znamenat rodičovský restart. Co udělat pro to, aby přinesl užitek všem – dětem i rodičům?

www.vztahove-poradenstvi.cz