PANELOVÁ DISKUZE NA TÉMA INOVATIVNÍ VZDĚLÁNÍ

24.11.2019 | 10 - 12 hod | Velký sál                                            

Inovativní vzdělávání

Komunitní, montessori, walsdorfská, svobodná, scio, lesní, domácí, státní nebo soukromá... 
Výčet mnoha možností, které nám stále větší informovanost v oblasti vzdělávání nabízí. 
Dítě si může celý den hrát a při tom se učit nebo také, dítě se může celý den učit a přitom si hrát, chcete-li. 
Ano, jako rodiče a pedagogové můžeme nechat dítě objevovat a rozvíjet jeho silné stránky, poskytnout mu podporu v tom co ho zajímá a můžeme také sobě i svým dětem dovolit neztrácet čas a energii soustředěním se na něco, co nás nebaví. Můžeme spolu s dítětem sledovat pokrok na základě jeho vývoje v čase, můžeme nejen dítě, ale i sebe ušetřit hodnocení, které často vede k odsuzování nebo zavazuje k vysokému výkonu. Můžeme dát sobě i svým dětem prostor k tomu dělat to, co chceme a věnovat cenou životní energii našemu sebepoznání a rozvoji. Můžeme sobě i dětem dopřát poznání a naplnění vlastního potenciálu, fascinaci, údiv, kreativní myšlení, vlastní úsudek, zodpovědný přístup, atd.

Každý z nás je přirozeně zvídavá bytost, dovolme si na to rozpomenout. Rodina a škola nás velkou část života provázejí a mají tak jedinečnou příležitost podílet se na naší životní cestě. Každé dítě si zaslouží podporu k tomu zvládnout i zdánlivě nemožné na cestě ke svému cíli, a sice být tou tou nejúžasnější verzí sebe sama.

Scio škola
Zastoupena Martinem Pietraszkem. Soukromá škola respektující individualitu každého dítěte. Připravuje dítě na život ve stále se měnícím světě. Tyto školy jsou zapsány v rejstříku MŠMT.

ZŠ Labyrint
Taktéž zastoupena Martinem Pietraszkem. Malá komunitní škola, založená rodiči s cílem, aby učení děti bavilo, naplňovalo je, dávalo jim smysl a nabyté poznatky jim pomáhaly lépe pochopit současný svět.

Svobodná slovácká škola
V zastoupení Jana Koska a Kateřiny Motalové. Svoboda v pojetí slovácké školy znamená převzetí odpovědnosti za svůj život, přičemž základem jsou mezilidské vztahy. Učení je chápáno jako radost z objevování s absencí klasické předmětové výuky.

Montessori za Alejí
V zastoupení Janou Jančovou a Michaelou Kročovou. Montessori je svobodný prostor, kde lidé berou vážně touhu objevovat, zkoumat a zkoušet. Je to místo, kde každý zažije radost z toho, že něco dokáže. Může to začít hezky připravenou svačinkou a končit například vynálezem Googlu nebo Wikipedie.

Lesní klub Petrklíč
Zastoupen Barborou Blažíčkovou a Josefínou Filípkovou. Svoboda pohybu je svoboda učení. Pobyt venku umožňuje zdravé utváření osobnosti, dává smysluplnné impulsy, rozvíjí tvořivost, fyzickou zdatnost, odolnost, sounáležitost, zákonitosti a souvislosti vůči všemu živému.