EVA CÉSAROVÁ

Psychedelika - nástroj sebepoznání

 | 10:00 - 12:00 hod | Komorní sál                                       

Eva Césarová

Narodila jsem se na začátku 8. měsíce a okamžitě byla přesunuta do inkubátoru, což mělo mj. za následky potlačování mě samotné již od útlého dětství. Má dosavadní životní témata jsou možnosti prohlubování cítění a prožívání, autenticita, a závislosti, které s necitlivostí úzce souvisí. Před pěti lety jsem spoluzaložila Českou psychedelickou společnost a od té doby se takřka veškerý můj zájem stočil k tématice změněných stavů vědomí. V současnosti pracuji v Národním ústavu duševního zdraví jako mediální zástupce psychedelického výzkumu, podílím se na běhu Nadačního fondu pro výzkum psychedelik, dokončuji studium Adiktologie na 1. Lékařské fakultě UK, píšu populární články a v chaosu, který k naší době patří, v laskavosti hledám a opečovávám sama sebe.

 

Psychedelika - nástroj sebepoznání

"Cest je mnoho, pravda jen jedna."

Jsou různé způsoby, techniky, nástroje, které nám napomáhají přiblížit se sobě samým, svojí vlastní pravdě, autentickému já. Žádný z těchto nástrojů není lepší než jiný, každému z nás vyhovuje jiná cesta. Psychedelická zkušenost jakožto nástroj sebepoznání otevírá dveře do hlubin bytí, avšak čím hlouběji se vydáváme, tím křehčí půdu pod nohama máme. V přednášce představím běžně užívané psychedelické látky, rizika i potenciál jejich užití, zmíním vědecká poznání, ale hlavně budu mluvit o vlastních poznatcích a zkušenostech ze změněných stavů vědomí, jejich potenciálu i stinných stránkách v rámci seberozvojové cesty.