PAVEL NEPUSTIL, PH.D.

Závislosti

24.11.2019 | 14:30 - 15:30 hod | Malý přednáškový sál     

Pavel Nepustil, Ph.D.

Pracuje jako psycholog a terapeut se zaměřením na práci s rodinami, v nichž se objevují problémy se závislostí. Pomáhá rozvíjet inovativní adiktologické a drogové služby, v minulosti stál u zrodu několika specializovaných programů Společnosti Podané ruce, spoluzakládal Platformu pro komplexní přístup k užívání drog a závislostem a skupinu Zotavení Brno https://www.zotavenibrno.cz/
Prosazuje přístup založený na spolupráci a dialogu, usiluje o zvýšení zastoupení lidí s vlastní zkušeností se závislostí v organizacích a institucích, které se touto problematikou zabývají.

Je autorem knihy Bez léčby to jde, která zachycuje příběhy přirozeného zotavení z dlouhodobého užívání pervitinu. Odkaz na knihu zde: https://flexibooks.cz/bez-lecby-to-jde/d-78733/#.XXHwUCgzY2w

Více o Pavlovi najdete tady: http://nepustil.narativ.cz/

Porozumění závislosti

Až už uvažujeme o závislostech svých nebo svých blízkých, je poměrně důležité, jak jim rozumíme. Je to slabost? Nemoc? Únik? Sebeléčba? Podle toho se pak k sobě a druhým chováme, a toto naše porozumění může také výrazně ovlivnit to, co se bude se závislostí dít. Pokud tento předpoklad přijmeme, tak může být výhodné snažit se o takové způsoby porozumění závislostem, které otevírají možnosti a přinášejí naději.