MGR. MONIKA GASNÁRKOVÁ

Rosteme s dětmi aneb rozvoj rodičovských kompetencí

24.11.2019 | 13 - 14 hod | Přednáškový sál               

Mgr. Monika Gasnárková

Vystudovala jsem PdF MU Brno, obor psychologie-tělesná výchova a FF MU Brno, obor psychologie.

Mám ráda svoji rodinu, mého muže a naše syny (17 let a 12 let) a snažím se být s nimi co nejvíce, protože mi to dává smysl. Relaxuji pohybem v přírodě a setkáváním s přáteli.

20 let pracuji jako psycholog v pedagogicko-psychologické poradně. Jsem v kontaktu s dětmi, studenty, s jejich rodiči a učiteli. Nejčastěji s klienty řešíme výukové, výchovné i psychické potíže.

Externě spolupracuji rovněž se subjekty provázející a podporující rodiny v (po)rozvodové situaci. Věnuji se přednáškové činnosti a školení pedagogů v oblasti jejich seberozvoje a práce s dětmi.

Vycházím z principů individuální psychologie, zaměřuji se na rozvoj a podporu rodičovských dovedností, budování vztahů mezi rodiči a dětmi směřující k pochopení systémů vztahů v rodině (rodinná atmosféra, vztahy mezi sourozenci, pozice a role v rodině, výchovné styly).

Cílem je zprostředkovat rodičům porozumění motivům problémového chování jejich dětí, vést je ke změně výchovných postojů, zpracovávání emocí, rozvíjení efektivní komunikace, posilování pocitu sounáležitosti, objevování vnitřních zdrojů a motivace k aktivnímu řešení problémů.

Motto: „Děti mají dostat takové bohatství, o které by nepřišly, ani kdyby se při ztroskotání zachránily nahé.“                                                           (Fernandéz de Lizardi)

Výchova dětí je dvousměrný proces. Jednak my rodiče vychováváme děti, ale zcela jistě děti vychovávají nás. Tento proces se nazývá rozvoj rodičovských kompetencí – rosteme s dětmi, měníme se a procházíme průběžně proměnami svého rodičovství. Někdy si ale uvědomíme, že jako rodiče chceme nebo i potřebujeme jednat jinak. Změna, která je znatelná může znamenat rodičovský restart. Co udělat pro to, aby přinesl užitek všem – dětem i rodičům?