LILIA KHOUSNOUTDINOVÁ

Ochránkyně lidských práv a zdravého těla i duše

 | 19:30 - 21:00 hod | Sál HUB 123

Lilia Khousnoutdinová

Lilia vystudovala politologii a historii na univerzitě v Oxfordu a následně k tomu přidala Gender & Development na London School of Economics.

Do veřejného prostoru vstupuje jako publicistka, iniciátorka osvětových programů a kampaní zaměřených na rovné příležitosti žen a mužů, reprodukci, ženské tělo a svobodnou volbu.

Založila Nadační fond Propolis33 čili spolek na podporu ženských charitativních a osvětových iniciativ. Spoluzaložila několik firem eshop Ecstatic a Mamaluna. Je zakladatelkou vzdělávacího portálu Women's Academy.
 
V roce 2013 společně s Katinkou Soetens vytvořily vzdělávací koncept a otevřely výcvik pro kněžky a ceremonialistky a roku 2021 Lilia založila spolek České ceremonialistky pro podporu vzdělávání ceremonialistek, zajištění kontroly kvality výkonu profese ceremonialistky, publikační činnost a zvýšení povědomí společnosti o rituálech.

S její láskou k Bhútánu se pojí pořádání výprav, navrhování oblečení z tamních látek a rozličené projekty v rozvojovém a charitativním sektoru. Je členkou zakládajícího týmu Nadace Šťastné Česko a Friends of Bhutan: Czech Republic.

 

Ochránkyně lidských práv a zdravého těla i duše.

"Moje vášeň a profesní zaměření spočívá v sexuální a reprodukční problematice a 
v širších otázkách ženských práv a rovnosti pohlaví. Spravedlivá rovnost a příležitosti (FEO), respekt k ženskému tělu i plnohodnotná životní úroveň jsou charakteristickými cíli mých projektů – ať už jde o kampaň na podporu porodních asistentek nebo sérii rozhovorů o genderových stereotypech ve veřejné sféře. Prosazuji koncept "sesterství”, respektuji odlišné názory a ráda přemýšlím netradičně."

Více o Lilii