JANA MATUROVÁ
Taj czy cjuaň

24.11.2019 | 11:30 - 12:30 hod | Cvičební sál                        

Jana Maturová

Ke cvičení ji přivedli kamarádi Katka s Martinem. Zmínka, že se jedná o cvičení s energií Taj-czy cjuaň, v ní vzbudila zvědavost a z náhodného setkání s tímto druhem meditace se stal vztah na celý život. Od té doby se cvičení věnuje pravidelně a nyní je lektorkou kurzů školy Dřímajícího tygra.
Její učitelkou Taj czy byla Libuška Holznerová, u které se ve Starém Městě, někdy okolo roku 2000, začala učit sestavu Koule v řece. Dále následovala sestava 24 forem a po pár letech začala jezdit na kurzy Borise Tichanovského, který obě sestavy Taj czy cjuaň v České republice učí ve své škole Dřímajícího tygra.
http://www.bezvapocit.cz

Taj czy cjuaň

Jedná se o meditaci v pohybu, ve které je plynulý a klidný pohyb těla sladěn s dechem. Pravou podstatu a přínos cvičení Taj czy je nejlepší vyzkoušet a zažít.