JANA KOČENDOVÁ

Nejúčinější léčebná terapie

23.11.2019 | 16 - 17 hod | Malý přednáškový sál                                  

Jana Kočendová

Jana má více než 10 let svoji poradnu ve Zlíně. S klienty rozebírá jejich příběhy týkající se starostí jak zdravotních, finančních, tak vztahových. Zabývá se kineziologií, kvantovou terapií, dokáže navnímat energetické vibrační pole člověka a nacházet struktury, kde je problém a ten formou rozhovoru zpracovat tak, aby došlo k úlevě a následným příjemným změnám v jejich každodenním životě.

Nejúčinnější léčebná terapie

Chovejme se k druhým tak, jak potřebujeme, aby se oni chovali k nám! Proč to není tak snadné, jak to zní? Proč se v nás objevuje tolik pocitů typu proč já a ne on/ona? Mnohé odpovědi nalezneme v naší potřebě být pro své rodiče dokonalými. Ve hře svou naše celoživotní přesvědčení, domněnky a omyly.

„Sama jsem se narodila jako citlivé dítě do rodiny, kde byl vyvíjen tlak na výkon. Později se tento tlak u mě projevil migrénami. A právě díky migrénám jsem poznala, že si nemoci sami vytváříme, abychom pochopili sami sebe, naše omyly a chyby a posunuli se dál.“