MUDr. HELENA MÁSLOVÁ

Ženy a život, aneb ženské rozmnožovací strategie

23.11.2019 |10 - 12 hod | Velký sál                                                 

MUDr. Helena Máslová

Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení, na lůžkovém interním oddělení i v léčebně dlouhodobě nemocných.

Zkušenosti ze všech těchto pracovišť ji přivedly k psychosomatické a primární medicíně a posléze k založení Centra psychosomatické péče.
Nyní se věnuje zejména psychogynekologii, ženskému zdraví a reprodukci z pohledu psychosomatických souvislostí. 

Matka tří dětí. Mluví anglicky a francouzsky. Členka České lékařské komory.

Ženy a život, aneb ženské rozmnožovací strategie

Mám se vdát? S kým mám založit rodinu? Vezme si mě? Chci mít vůbec dítě? Kolik mám mít dětí? Jak je mám přivést na svět? Kolik mě to bude stát? Jak se budeme o ně starat? Budu mít kde bydlet? Uživím se? Zvládnu to?

Současná společnost vystavuje ženy mnohým dilematům a staví je před obtížná rozhodnutí. Ženy to dnes nemají vůbec snadné. V České republice se v současnosti žení a vdává historicky nejméně lidí. Dokonce se každý rok více lidí rozvede, než se ožení a vdá. Porodnost je už dvacet let tak nízká, že dochází k přirozené demografické likvidaci. Tento trend byl zaset už v předešlé generaci, kdy v roce 1974 Miroslav Plzák, odborník na rozvody, napsal: „Ženy se derou do manželství, ač v něm mají více práce, více ponížení a větší nebezpečí existenčního zničení.

Dnešní ženy jsou dcerami matek, které na vlastní kůži pocítily rizika tradičních ženských strategií. V naší historii nebyly nikdy reprodukční strategie vystaveny tolika otazníkům, pochybnostem a zmatkům. I přesto, že realizace mateřství byla vždy spojena s jistým rizikem, mnohdy existenciálním, byl zde poměrně jednotný pohled na vhodné, méně vhodné a zcela nevhodné strategie.

Současnost vystavuje ženy rozporuplným nárokům jak na roli mateřství, tak na finanční samostatnost a profesní identitu. Staletí pěstovaná ochota k sebeobětování byla zpochybněna a zároveň nedošlo k větší toleranci k jiným strategiím.

Předkládané vzory „superžen“ s kariérou, manželem, domem a houfem dětí, jsou spíše mediálními konstrukty. Uspět na všech frontách je takřka nemožné, což dává prostor pro nespravedlivé pocity selhání a narušení sebeúcty. S tím souvisí i ztráta kompetence přivést normálním způsobem na svět dítě.

Pojďme společně pochopit, proč klesla ochota k reprodukci a proč je dnes tak obtížné realizovat to, co pro naše babičky bylo samozřejmostí.