Lenka Urban

Ta, která si rozumí

ČT 23.9.2021 | 17:30-19:30

Cena: 400 Kč do 15.9.2021 | 450 Kč od 16.9.2021


Lenka Urban
"Jsem průvodkyní na cestě za sebepoznáním a podporovatelkou citlivého přístupu v komunikaci. Pomáhám lidem pohnout se z místa a porozumět souvislostem v jejich životě.

Potlačováním svých emocí a potřeb, abych vyhověla ostatním, jsem si přivodila pracovní vyhoření a vážnou nemoc. 

Rozhodla jsem se inspirovat ostatní a podporovat je v tom, aby začali žít život, který jim dává smysl."

Více o lektorce: www.lenkaurban.com

 

Ta, která si rozumí

Přemýšlíš někdy nad tím, proč se obviňuješ z chyb, hněváš se na sebe, cítíš vinu nebo nespokojenost ze svých rozhodnutí?

Nebo Tě štve, že své emoce, své chování, možná i celý svůj život nemáš pod kontrolou, a že si nerozumíš?

Emoce, cykličnost, vina, pochybnosti. To vše ovlivňuje naši sebeúctu. Míra sebeúcty se odráží v našich vztazích a ovlivňuje kvalitu našeho života.

Přijď poznat 3 transformační kroky, které tě naučí vědomě vnímat, co se v Tobě odehrává a co ti okolí zrcadlí. Vykroč se mnou na cestu stát se Tou, která si rozumí.

Společně se podíváme na to, kde leží náš nevyužitý potenciál ve vyjadřování myšlenek, pocitů a potřeb a vydáme se na cestu k uzdravení vztahu sama k sobě.

Objednávkový formulář

Vyplňte, prosím, pečlivě své údaje.