Iva Hastíková

Pro mnoho lidí není snadné přijmout fakt, že cosi neviditelného a neurčitého by mohlo mít vliv na naše zdraví. Skutečně ale je to tak!
Psychické děje jsou neoddělitelnou součástí všech našich činností, orgánových reakcí a tedy i našeho zdraví.

Škola psychosomatiky:
Úvod do psychosomatiky

 PROBĚHLO!


ŠKOLA PSYCHOSOMATIKY:

Psychosomatika zkoumá vazby mezi tělem a duší. To znamená vliv lidského myšlení, psychiky a emocí na tělo. Dívá se na člověka jako na celek.                                      Dnešní pohled společnosti a zdravotnictví na zdraví člověka je velmi omezený a nedostačující.                                                                                                                  Důvodů psychosomatických potíží a nemocí je spousta, např. dětství, konflikty ve vztazích, potlačovaní emocí, podvědomé bloky a traumata, pracovní problémy, stres a mnoho dalšího …                                                                                                  Podvědomí ovládá 95% našeho života včetně všech procesů v těle jako jsou např. dýchání, tlukot srdce, vyplavování konkrétních hormonů do těla, ...                              Co když se ale do našeho podvědomí dostanou programy a víry, které znesnadňují nebo dokonce znemožňují, aby se naše tělo vyléčilo a uzdravilo?                                    Nemoc je jen informace, která vzniká nejprve na energetické rovině a její poslední fází je projev na fyzickém těle.                                                                              Psychosomatika nám pomáhá a ukazuje směr, kde a v jaké oblasti leží příčina naší nemoci.

V úvodní přednášce celé psychosomatické školy nás Iva provede tělem z pohledu
emočních a mentálních vzorců, které řídí procesy v lidském organismu a jejichž dopady jsou mnohdy fatální.

Co celou psychosomatickou školou získáme?                                                                        Nové vědomosti a pohledy na hlubší souvislosti těla i duše.
Velký souhrn nejčastějších příčin našich psychických i fyzických problémů.
Otázky a odpovědi pro zamyšlení o vlastním životě.
Ověřené postupy a návod pro práci na sobě.                                                                        Naději.                                                           

Jak s tímto tématem pracovat, dosáhnout sami uzdravení a také spokojenosti ve svých životech i o mnohém dalším vám budu ráda přednášet.“                                    Iva H.

Škola psychosomatiky:

Nohy a smysl pro pohyb

PO 4.10.2021 | 17:30 - 19:30 hodin

Cena: 400 Kč do 26.9.|450 Kč od 27.9.


ŠKOLA PSYCHOSOMATIKY:

Noha je fyzicky prvním místem setkání s novou realitou, záleží kam a kterým směrem si zvolíme jít a také co nebo koho cestou potkáme.                                                      Nohy jsou spojeny s obavami z naší budoucnosti a ze ztráty stability.
                                                                                                                                                    Jak se umíme postavit k životním výzvám a úkolům?                                                        Co vnímáme nebo odmítáme vnímat v daném místě? Jak se to pak projeví v buňkách našich chodidel, v kostech, ve svalech, fasciích a kloubech? Chodila představují naše porozumění o nás samých a také o ostatních lidech kolem nás. Jsou ukazatelem naší stálosti, stability a trvalosti, našeho zakořenění a spjatosti s domovem.
O čem vypovídá naše chůze nebo to, jakým tempem se pohybujeme celým životem?
Co to projektuje v naší realitě? Upřednostňujeme pouze materiální pohled a za tím si jdeme bez ohledu na vyšší principy.

Jak s tímto tématem pracovat, dosáhnout sami uzdravení a také spokojenosti ve svých životech i o mnohém dalším vám budu ráda přednášet.“                                    Iva H.

Škola psychosomatiky:

Rovnováha vychází z pánve

PO 1.11.2021 | 17:30 - 19:30 hodin

Cena: 400 Kč do 24.10.|450 Kč od 25.10.


ŠKOLA PSYCHOSOMATIKY:

Z pánve se rodíme. Naše pánev je místem, odkud vychází naše schopnost kreativity, vnitřní síly a vztahování se k čemukoliv.                                                                                  Bolesti pánve a bezprostředního okolí vyjadřují strachy v sexuální oblasti. To může mít za následek celou řadu gynekologických onemocnění a poruch.
Jelikož je v ní uložena také naše rodová paměť, bývá tato naše síla tvořit často omezena rodovým prokletím, našimi prožitky z dětství nebo z následných vztahů. Pánev souvisí se smyslem pro rovnováhu, který je rozvíjen pouze tehdy, máme-li dostatek příležitostí vystoupit z komfortní zóny svého energetického pole a poznávat
vnější svět mimo sebe pomocí vztahu.
Také si řekneme něco o polaritě a pohlavní zralosti. Mnozí z nás jsme stále malými dětmi, přestože jsme již dávno rodiči nebo prarodiči.

Jak s tímto tématem pracovat, dosáhnout sami uzdravení a také spokojenosti ve svých životech i o mnohém dalším vám budu ráda přednášet.“                                    Iva H.

Škola psychosomatiky:

Páteř je oporou cesty životem

PO 6.12.2021|17:30 - 19:30 hodin

Cena: 400 Kč do 28.11.|450 Kč od 29.11.

 


ŠKOLA PSYCHOSOMATIKY:

Páteř je první součástí fyzického těla formující se po početí, odsud se odvíjí všechno ostatní. Patří k pohybu a ovládání celého těla, vede v ní mícha ze které vycházejí nervy, které zprostředkovávají výměnu informací mezi mozkem a orgány v těle.  Bude tedy osou všeho, co prožíváme.                                                                                Dělí se na různé obratle. Máme krční páteř, hrudní obratle, hrudní páteř, bederní páteř, křížovou kost a kostrč. Každá část páteře má svůj význam a bolest v ní či postižení má svůj symbol.
Vše tam máme zapsáno, naše schopnost změny určuje její pohyblivost, rozhodnost a zodpovědnost zase její pevnost. Jak prožíváme jednotlivé vlny našeho života, tak správně prohnutá bude naše páteř.

Jak s tímto tématem pracovat, dosáhnout sami uzdravení a také spokojenosti ve svých životech i o mnohém dalším vám budu ráda přednášet.“                                    Iva H.

Škola psychosomatiky:

Břicho je středem vnímání světa

PO 17.1.2022|17:30 - 19:30 hodin

Cena: 400 Kč do 7.1.|450 Kč od 8.1.2022


ŠKOLA PSYCHOSOMATIKY:

Břicho je místem, kde zcela vládnout pocity. Máme-li před sebou důležitou událost, zkoušku či třeba nepříjemný rozhovor,  cítíme napětí, někdy až bolest a nepříjemné pocity právě v břiše. Říkáváme „sevřel se mi žaludek“, rozbolí nás břicho, ...        Strach situovaný v břišní oblasti signalizuje podvědomý strach o život. To způsobí, že se nedokážeme zcela uvolnit a cítit se v bezpečí.
Těžko může naše hlava poroučet břichu, aby jinak trávilo nebo se obešlo bez tekutin a stravy.
Tématem dále navážeme na další dva z dvanácti smyslů, kterými budou čich a chuť,
jež k dolnímu světu neodlučně patří.

Jak s tímto tématem pracovat, dosáhnout sami uzdravení a také spokojenosti ve svých životech i o mnohém dalším vám budu ráda přednášet.“                                    Iva H.

Škola psychosomatiky:

Hrudník jako chrám naší duše

PO 21.2.2022|17:30 - 19:30 hodin

Cena: 400 Kč do 11.2.|450 Kč od 12.2.2022


ŠKOLA PSYCHOSOMATIKY:

Naše duše sídlí v posvátném prostoru hrudního koše. Vše je chráněno štítem hrudní kosti a žeber. Vzadu pak hrudní páteří, kde v úrovni přechodu z beder začíná opačné prohnutí značící výdech, odpočinek a zhodnocení stavu, kam směřujeme.
Máme-li potíže tady, jsou důsledkem těchto témat.
Zde se potkají témata rytmu života, umění komunikace, strach ze samoty a postupného objevování toho, proč jsme tady a kam vůbec vede naše cesta.

Jak s tímto tématem pracovat, dosáhnout sami uzdravení a také spokojenosti ve svých životech i o mnohém dalším vám budu ráda přednášet.“                                    Iva H.

Škola psychosomatiky:

Umění udržet život ve svých rukou

PO 21.3.2022|17:30 - 19:30 hodin - ZRUŠENO

Cena: 400 Kč do 11.3.|450 Kč od 12.3.2022


ŠKOLA PSYCHOSOMATIKY:

Tématem jsou tentokrát ruce, kterými uchopujeme svůj život.                                        Držíme se něčeho nebo někoho? Neumíme něco nebo někoho pustit?                            Uchopujeme šance, které nám život dává?                                                                    Dáváme a přijímáme?                                                                                                                  Na rukách se projevuje obava z kontaktu s okolním světem a komunikace s cizími lidmi.                                                                                                                                      Prsty představují určité detaily našeho života. Přitom každý z prstů představuje jiný detail našeho života.                                                                                                                    V dlaních máme postranní srdeční čakry a tak se nám otevírá téma objetí, dotyků
nebo jejich odmítání kvůli dávným zraněním na duši.

Jak s tímto tématem pracovat, dosáhnout sami uzdravení a také spokojenosti ve svých životech i o mnohém dalším vám budu ráda přednášet.“                                    Iva H.

Škola psychosomatiky:

Nechej na hlavě, co jí patří

PO 25.4.2022|17:30 - 19:30 hodin

Cena: 400 Kč do 15.4.|450 Kč od 16.4.2022


ŠKOLA PSYCHOSOMATIKY:

Hlava by ráda řídila celé tělo. Přitom má za úkol čekat na podnět z těla a pak teprve reagovat.
Je to dávný program, jestliže ze strachu, který sídlí v části mozku zvaném archeo-cortex, naše tělo ztuhne, utíká nebo předstírá, že to není.
Jsme-li správně uzemněni v těle, vycházíme z přítomného pocitu a ten tělo drží v uvolnění. Hlava pak dokončí skrze čin, slovo nebo nekonání to, co je třeba. 

Bolesti hlavy jsou spojené se sebetrestáním. Nedůvěřujeme sami sobě a jsme přehnaně kritičtí. Nejsme schopni dát věcem volný průběh.                                              Napětí, které cítíme, většinou pramení z toho, že chceme více, než můžeme v současné době dokázat. Lámeme si hlavu, jak to zvládnout.
Smysl zraku vás překvapí v tom, že z toho, co vidíme, okem vidíme pouze malou část, zbytek nám doplňuje opět naše mysl podle toho, co vidět chceme. Problémy s očima ukazují na náš strach z reality, před kterou podvědomě utíkáme. Proto se říká „bojí se podívat pravdě do očí“. 

„Jak s tímto tématem pracovat, dosáhnout sami uzdravení a také spokojenosti ve svých životech i o mnohém dalším vám budu ráda přednášet.“                                    Iva H.

Škola psychosomatiky:

Závěr psychosomatiky a její dopad na náš život 

PO 16.5.2022|17:30 - 19:30 hodin

Cena: 400 Kč do 6.5.|450 Kč od 7.5.2022


ŠKOLA PSYCHOSOMATIKY:

Zdraví je schopnost zvládat životní situace. Pokud intenzita nebo doba působení stresu překročí míru odolnosti, automaticky se v těle spustí stresová reakce. 

V závěrečné přednášce celé psychosomatické školy nás Iva provede celkovým shrnutím celého cyklu, rozšířeným o informace o vyšších smyslech, které nás zavádí do světů nezjeveného a neuchopitelného.

Jak s tímto tématem pracovat, dosáhnout sami uzdravení a také spokojenosti ve svých životech i o mnohém dalším vám budu ráda přednášet.“                                    Iva H.

Objednávkový formulář

Vyplňte, prosím, pečlivě své údaje.

Do poznámek uveďte počet vstupenek.

Akce Iva Hastíková
Vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, telefon) jsou u nás v bezpečí a budeme (Karla Pukovcová, Avalon z.s.) je zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy. Zásady ochrany osobních údajů najdete zde>>. Zásady ochrany osobních údajů